Monday, 29 February 2016

குந்தா கிளை மாநாடு

                   2016 பிப்ரவரி 5 ம் தேதி யில்  குந்தாவில் நடைபெற்ற கிளை மாநாட்டில் கீழ்கண்ட தோழர்கள் நிர்வாகிகளாக ஏகமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டார்கள் 


தலைவர்                                     : தோழர்.K. ரவி 

உதவி தலைவர்                       : தோழர்.J. பெனடிக் 

செயலாளர்                                 : தோழர்.K. கிருஷ்ணன் 

உதவி செயலர்                          : தோழர்.B.R. சிவசாமி 

பொருளாளர்                               : தோழர். K. ரவிச்சந்திரன் 

உதவி பொருளாளர்                 : தோழர்.M. சுரேஷ் 

அமைப்பு செயலாளர்கள்       : தோழர். K.P. தண்டபாணி 
                                                          : தோழர். K.காளிமுத்து சாமி 
                                                          : தோழர். N. சந்திரன் 
                                                          : தோழர். J. சிவராஜ் 

                     தோழர்களின் பணிச்சிறக்க மாவட்டச் சங்கத்தின் புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள்.....

No comments:

Post a Comment