Saturday, 18 June 2016

05.07.2016 கருப்பு அட்டை அணிந்து ஆர்ப்படடம்

அன்பார்ந்த தோழர்களே,


                          ஊழியர் பிரசனைகள் மீது BSNL இயக்குனர் குழுவின் எதிர்மறை அணுகுமுறையை கண்டித்தது BSNL ஊழியர் சங்கமும், UNITED FORUM-த்தில் உள்ள சங்கங்களை கலந்தாலோசித்த பின் நாடு தழுவிய அளவில் 05.07.2016 அன்று கருப்பு அட்டையணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திட மத்திய சங்கத்தின்  அறைகூவலை ஏற்று நமது மாவட்டத்தில் SNATTA மற்றும் BSNLMS சங்கங்களோடு இணைந்து அனைத்து கிளைகளிலும்  இந்த போராட்டத்தை வெற்றிகரமாக்கிட வேண்டுமென மாவட்ட சங்கம் கேட்டுக்கொள்கிறது.

No comments:

Post a Comment