Wednesday, 20 September 2017


தோழர்களே,
நடக்கவிருக்கும் நமது ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் (TNTCWU) குன்னூர் கிளை மாநாட்டிற்கும் மற்றும் கருத்தரங்கிற்கும் அனைத்து தோழர்களும் தங்களது குடும்பத்தாருடன் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்குமாறு  கேட்டு கொள்கிறேன்.

                                              தோழமை வாழ்த்துக்களுடன்,
                                                          நீலகிரி மாவட்ட சங்கங்கள் 

No comments:

Post a Comment